Telefon: 0(534) 230 75 89

Halefoğlu Hukuk Bürosu, Gaziantep'te kurulmuş olan ve hukukun her alanında; hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Halefoğlu Hukuk Bürosu'nda Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İdare Hukuku alanlarında çalışmalar yapılmakta ve ayrıca boşanma, mal rejimi, velayet, ziynet alacağı, kıdem/ihbar tazminatı, işten alacak, işe iade, idareye karşı açılan iptal ve tam yargı davaları, kamulaştırma davaları, şirketler hukuku, kira hukuku, vergi davaları, gayrimenkul davaları, iş davaları, tazminat davaları, miras davaları, malpraktis davalarının yanı sıra Ceza Hukuku'na dair davalarda yer almaktadır. Şirket ve firmalara da hukuki danışmanlık yapan Halefoğlu Hukuk Bürosu, şirket ana sözleşmeleri, bayilik/distribütörlük sözleşmeleri, ticari sözleşmeler hazırlamak konularında da yetkinliğe sahiptir. 

Müvekkillerinin haklarını korumak açısından, tüm iş ve işlemlerinde öncelikle önleyici hukuka yani hukuki danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermek, yine de adli sisteme intikal eden veya intikal etmesi gereken bütün işlemlerin takibini gizlilik ilkesine sadık kalarak yürüten büromuz müvekkili ile olan ilişkilerinde ise şeffaflık ve dürüstlük ilkesini amaç edinmiştir.

Gelişen ve değişen iş hayatında müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun her alanında hizmet verebilme gayretiyle çalışma alanlarımızdaki gelişmeleri sürekli takip ederek müvekkillerimizi en doğru çözüme en hızlı şekilde ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

 

 

 

#gaziantepavukat #gaziantep #avukat #boşanma #gaziantepboşanma #boşanmaavukatı #boşanmadavası #ayrılıkdavası #velayet #velayetdavası #nafaka #nafakadavası #nafakaicrası #tazminatdavası #ziynetalacağı #ziyneteşyası #malayrılığı #malrejimidavası #cezaavukatı

WhatsApp Destek