Telefon: 0(534) 230 75 89
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Halefoğlu Hukuk Bürosu olarak aile hukuku içerisinde sıklıkla karşılaşılan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejiminden kaynaklı davalar, nişanlılık, velayet ve nafaka başta olmak üzere aşağıda alfabetik olarak sıralanmış tüm iş ve işlemleri yurt içi ve yurt dışında tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel ve başarı odaklı bir hizmet sunmaktadır. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sorularınızı sormak isterseniz, alttaki kutucuğa sorularınızı yazıp bize iletebilirsiniz.

  Sorularınıza, en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.  4320 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbirlerinin Alınması Aile Konutu Şerhi Konulması işlemleri Anlaşmalı Boşanma Babalık Davaları Boşanma Davaları Boşanma öncesinde Nafaka Davaları Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Boşanmadan Kaynaklı Mal Rejimleri Davaları Boşanmadan Kaynaklı Mal varlığı anlaşmaları Boşanmadan kaynaklı Nafaka Davaları Çekişmeli Boşanma Evlat Edinme Prosedürü Hakkında Danışmanlık Evlat Edinme Prosedürün Gerçekleştirilmesi Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davaları İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları İsim Düzeltme Davaları Kaza-i Rüşt Davaları Mal Rejimin Tasfiyesi Davaları Nafaka Artırım Davaları, Nesebin Reddi Davaları Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları Nişanlanmadan doğan eşya davaları Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü Soy Bağı Davaları Velayet Davaları Vesayet Davaları Yaş Düzeltme Davaları Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları
İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku alanında faaliyet gösteren Halefoğlu Hukuk Bürosu İşçi hakları konusunda tüm dava ve uyuşmazlıkların takibini sağladığı gibi yine işveren avukatı olarak da hizmet vermektedir. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda ve iş hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sorularınızı sormak isterseniz, alttaki kutucuğa sorularınızı yazıp bize iletebilirsiniz. Sorularınıza, en kısa sürede geri dön&uu

  ml;ş sağlanacaktır.  İşe İade Davası Kıdem Tazminatı Alacağı Davası İhbar Tazminatı Alacağı Davası Fazla Mesai Alacağı Davası Hizmet Tespit Davası İş Kazaları Kötü Niyet Tazminatı Davası İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları Toplu İş Sözleşmeleri İş Hukuku Şirket Danışmanlığı İş Sözleşmelerinin Hazırlanması / Düzenlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Haklı Fesih  
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Halefoğlu Hukuk Bürosu olarak miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi izale-i şüyuu davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması gibi tüm süreçleri takip etmekteyiz. Bu süreçlerde müvekkil

  lerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. Vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali, vasiyetin açılması davalarını da takip etmekteyiz. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sorularınızı sormak isterseniz, alttaki kutucuğa sorularınızı yazıp bize iletebilirsiniz. Sorularınıza, en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.  Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları, Mirasta tenkis davası, Mirasta mal paylaşımı Mirasta saklı payın korunması davası, Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları, Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Halefoğlu Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul araştırması dahil olmak üzere alım süresinden satım sürecine değin her türlü aşamada müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Ayrıca büromuzun kamulaştıma, tapu iptal ve tescil davalarında çalışmaları mevcuttur. Daha detaylı bilgi sahibi olmak ve sorularınızı sormak isterseniz, alttaki kutucuğa sorularınızı yazıp bize iletebilirsiniz. Sorularınıza, en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.  Bu kapsamda, İnşaat sö

  zleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi Kentsel Dönüşüm Projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü Tapu iptal ve tescil davaları, Sınırlı ayni haklardan kaynaklanan davalar, Haksız işgal sebebiyle ecrimisil talepli davalar, Kiracılık ilişkisinden kaynaklanan her türlü davalar (Kira bedelinin tespiti, kira bedelinin artırımı, temerrüt nedeniyle tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeniden inşa nedeniyle tahliye, süre aşımı nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye olmak üzere 6098 sayılı kanun kapsamındaki tahliye davaları) Kira sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ev takip edilmesi, Gayrimenkul ipoteği ve fekki davaları Konut Yapı kooperatiflerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Kat malikleri kanunu çerçevesinde site ya da apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve bu kanun kapsamında çıkan ihtilafların dava ya da alternatif çözümlerle sonuçlandırılması çerçevesindeki tüm gayrimenkul hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Halefoğlu Hukuk Bürosu şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerinin tam anlamıyla yanındadır. Ayrıca her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.  Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi Şirket kuruluş ve ana s

  özleşme hazırlanması Sermaye Artırımları ve İndirimleri Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları İrtibat bürolarının kurulması Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Gümrük davaları İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü Ticari şirketlerin alım ve satımı Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri Ortaklık sözleşmeleri Kıymetli evrak hukuku Risk Sermayesi Sermaye Piyasaları Kredi sözleşmeleri Leasing sözleşmeleri Haksız rekabet Şirket yönetimi Uluslararası distribütörlük anlaşmaları İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri Kredi anlaşmaları Tüketicin korunması Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler Yurtdışı alacak takibi
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku nedir? sorusunun en güzel yanıtı ise toplumun refahını bozan, suç ismi verilen yasalara uymayan insanlara uygulanması gereken hukuk kurallarının tamamıdır. Ceza hukuku sayesinde birey hayatını istediği gibi yaşarken diğer insanların haklarına da saygı göstermek zorundadır. Saygı göstermediği takdirde ise yasalar tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin savunulmasını sağlayan da adaletin yerine getirilmesini sağlayan da ceza hukukudur. Bir kişinin su&ccedi

  l;u net olarak kesinleşmeden herhangi bir yargıya varılamayacağı ve her iki tarafın da hakları olduğu için ceza hukukunda görev alan avukatların rolü de oldukça büyüktür. Bu nedenle avukat süreci çok iyi takip ettiği gibi üstlenmiş olduğu davaya ışık tutabilecek her bilgiyi de doğru şekilde analiz etmelidir. Dava sürecinde ufak bir detayın bile önemli olması, alınan bilgilerin davanın seyrini değiştirebilme ihtimali olması başarılı bir avukatla çalıma zorunluluğunu doğurmaktadır. KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m.188 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m.190)   KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191)   KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.204)   RESMÎ BELGEYİ (TCK m.205) VEYA ÖZEL BELGEYİ (TCK m.208) BOZMAK, YOK ETMEK VEYA RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)   ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m.207)   GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR MÜSTEHCENLİK  (TCK m.226 ) FUHUŞ (TCK m.227)   AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN (TCK m.230)   KÖTÜ MUAMELE (TCK m.232)   EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)   TEFECİLİK (TCK m.241)  BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK m.243)   SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m.244)   BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)   YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR (TCK m. 245/A)   KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR ZİMMET (TCK m.247)   İRTİKAP (TCK m.250 RÜŞVET (TCK m.252)   GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257)   GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (TCK m.265)   ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR İFTİRA (TCK m.267)   SUÇ UYDURMA (TCK m.271)   YALAN YERE YEMİN (TCK m.275) SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282)   ULUSLARARASI SUÇLAR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (TCK m.79) İNSAN TİCARETİ (TCK m.80) KİŞİLERE VE HAYATA KARŞI SUÇLAR KASTEN ÖLDÜRME (TCK m.81)   KASTEN ÖLDÜRMENİN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK m.82)   Suçun Tasarlanarak İşlenmesi   Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  Suçun, Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Öldürme Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle Öldürme Kan Gütme Saikiyle Öldürme  Töre Saikiyle Öldürme KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK m.83) İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m.84)  TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m.85)                        VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR KASTEN YARALAMA (TCK m.86–87) DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ (TCK m.86/2) Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı Kasten Yaralamanın Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi   Kasten Yaralamanın Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi   Kasten Yaralamanın Silahla İşlenmesi   Canavarca hisle işlenmesi   NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA(TCK m.87) Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması   Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olması Kasten Yaralamanın Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olması  Kasten Yaralamanın Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması Kasten Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesine Neden Olması Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (TCK m.87/4) TAKSİRLE YARALAMA (TCK m.89)  İNSAN ÜZERİNDE DENEY (TCK m.90) ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ (TCK m.91) İŞKENCE VE EZİYET İŞKENCE (TCK m.94) EZİYET (TCK m.96)   KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ TERK (TCK m.97)   YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (TCK m.98)   ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA ÇOCUK DÜŞÜRTME (TCK m.99)  ÇOCUK DÜŞÜRME (TCK m.100) CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR CİNSEL SALDIRI (TCK m.102) BASİT CİNSEL SALDIRI (TCK M.102/1 – BİRİNCİ CÜMLE) SARKINTILIK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI (HAFİF CİNSEL SALDIRI) – (TCK M.102/1 – İKİNCİ CÜMLE) NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI (TCK M.102/2) Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye KarşıSuçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından Suçun Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m.102/5)   ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m.103)   REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK m.104)   CİNSEL TACİZ (TCK m.105)   HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR TEHDİT (TCK m.106)  ŞANTAJ (TCK m.107)   CEBİR (TCK m.108)   KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)   KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m.116 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117 AYIRIMCILIK VE NEFRET (TCK m.122)  KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (TCK m.123) HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ (TCK m.124)  ŞEREFE KARŞI SUÇLAR HAKARET (TCK m.125 ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.132 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (TCK m.133)   ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL (TCK m.134)   KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (TCK m.135)   VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (TCK m.136)   VERİLERİ YOK ETMEME (TCK m.138)   MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR HIRSIZLIK (TCK m.141–147)   NİTELİKLİ HIRSIZLIK (TCK m.142) Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m.142/1 a)   Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi   Hırsızlık Suçunun Kime Ait Olursa Olsun İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi   Hırsızlık Suçunun Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi   Hırsızlık Suçunun Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–c Hırsızlık Suçunun Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–d Hırsızlık Suçunun Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.142/1–e Hırsızlık Suçunun Kişini
WhatsApp Destek